WALDEN AFFAIRS
Presents

Arjan de Nooy
'Great men'


26 October to 22 November, 2013
Opening: Friday, October 25 at 19 h
Open: Saturday and Sunday from 1-5 pm,
and by appointment

(Dutch version below)

The exhibition Great Men is based on the work of three historic figures, namely the 16th century botanist Rembert Dodoens, the Hague School painter Théophile de Bock and the French writer Raymond Queneau. They inspired photographer-collector Arjan de Nooy to create a variety of works and collections, which will be displayed in the three exhibition spaces of Walden Affairs. The 'Dodoens room' will display synthetic plants from the Dodonaea family. In accordance with the classification method of Rembert Dodoens, the plants are photographically recombined on the basis of external characteristics. This project was realised in collaboration with photographer Anne Geene.
The 'De Bock room' shows paintings and photographs by Théophile de Bock, an almost forgotten landscape painter (with a preference for trees) from the 19th century. The exhibition at Walden Affairs will be the first overview of his work in more than a century.
The third room shows, analogue to the book Excercises in Style (Exercices de Style, 1947) by Raymond Queneau, a presentation of research into the information and visual possibilities that are enclosed in a single image.


De tentoonstelling Great men is gebaseerd op het werk van drie historische figuren, te weten de 16e-eeuwse botanicus Rembert Dodoens, de Haagse School-schilder Théophile de Bock en de Franse schrijver Raymond Queneau. Zij inspireerden fotograaf-verzamelaar Arjan de Nooy tot uiteenlopende werken en verzamelingen, die in de drie zalen van Walden Affairs worden gepresenteerd.
In de ‘Dodoenszaal’ worden synthetische planten getoond van het Dodonaea-geslacht. Overeenkomstig de classificatiemethode van Rembert Dodoens zijn planten fotografisch gerecombineerd op basis van uiterlijke kenmerken. Dit project kwam tot stand in samenwerking met de fotografe Anne Geene.
De ‘De Bockzaal’ is gevuld met schilderijen en foto’s van Théophile de Bock, een vrijwel vergeten bomenschilder uit de 19e eeuw. Het is de eerste overzichtstentoonstelling van zijn werk in meer dan 100 jaar.
In de derde zaal wordt, analoog aan het boek Stijloefeningen (Exercices de Style, 1947) van Raymond Queneau, een onderzoek gepresenteerd naar de informatie en visuele mogelijkheden die besloten zitten in een enkel beeld.

Website Arjan de Nooy
Website Anne Geene

Reviews:
- Kari Cwynar in Frieze Magazine no. 160, January - February 2014 (html).
For pdf-version please click here.
- Steyn Bergs in Metropolis M
- Martijn Grooten in Jegens & Tevens


73_de-bock-walden.jpg
       
73_dodoens-walden.jpg
       
73_queneau-walden.jpg